Uruchom Program Drdietman
Piramida

Piramida Dobrego Odżywiania

Po wpisaniu jadłospisu do Programu DrDietman, wyświetli się jego analiza. Jednym z jej elementów jest tzw. Piramida Dobrego Odżywiania. Jest ona graficznym przedstawieniem zasad prawidłowego odżywiania i ilustruje właściwe proporcje pomiędzy spożyciem określonych grup produktów spożywczych. Powstała ona z inspiracji Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej IŻŻ, 2017.

Piramida Dobrego Odżywiania – dla kogo?

Co ważne jest przeznaczona dla dorosłych, zdrowych osób, dlatego w przypadku rozpoznania choroby, niezbędna jest modyfikacja tych zaleceń przez doradcę żywieniowego.

Przykład:

piramid 1 - Piramida Dobrego Odżywiania
Legenda:
Spożycie produktów z danej grupy
Spożycie produktów z danej grupy było zbyt małe lub zbyt duże

Podstawę piramidy stanowią produkty, które powinny być dostarczane w największej ilości. Z kolei na szczycie piramidy znajdują się produkty, których spożycie powinno być najmniejsze.

Do czego powinno się dążyć?

Należy dążyć do sytuacji, w której każdy poziom piramidy jest całkowicie wypełniony kolorem zielonym. Oznacza to, że spożycie danej grupy produktów jest odpowiednie – zgodne z zaleceniami.

Podsumowanie

Piramida Dobrego Odżywiania stanowi niejako uzupełnienie wykresu paskowego. A zatem jeśli zarówno Piramida jak i wykres paskowy są zabarwione na zielono, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że dostarczamy z pożywieniem wszystkie potrzebne składniki odżywcze.