Uruchom Program Drdietman
image 3 - Akcja - “Zwalczanie otyłości wśród dzieci i młodzieży”

Akcja – “Zwalczanie otyłości wśród dzieci i młodzieży”

Otyłość – choroba cywilizacyjna XXI w.

Kiedyś Hipokrates powiedział, że otyłość grozi nagłą śmiercią. Obecnie zaś otyłość jest uznana za jedną z przewlekłych chorób niezakaźnych, czyli tzw. chorobę cywilizacyjną, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia ludzkości. Uważa się ją za epidemię XXI wieku.

Negatywny wpływ otyłości na nasze zdrowie

Otyłość sprzyja rozwojowi wielu chorób m.in. cukrzycy typu 2, chorobom układu sercowo-naczyniowego, niektórym typom nowotworów.

Zwiększa także ryzyko wystąpienia szeregu zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, zmianom zwyrodnieniowym układu kostno-stawowego czy bezdechowi sennemu. Poza negatywnym wpływem na zdrowie fizyczne wpływa również na jakość życia na płaszczyźnie psychospołecznej, sprzyjając, zwłaszcza wśród młodych ludzi, wykluczeniu społecznemu. Co więcej, może stanowić podłoże do rozwoju depresji.

Problem otyłości u dzieci i młodzieży

Zwiększający się odsetek dzieci z nadmierną masą ciała jest konsekwencją powielania niewłaściwych wzorców żywieniowych. Wynikają one z łatwego dostępu do wysokokalorycznych, bogatotłuszczowych i wysokowęglowodanowych przekąsek oraz słodkich napoi. Ponadto występuje nagminne zjawisko pojadania między posiłkami (niemal 90% badanych dzieci – Gacek, 2012), a co za tym idzie odżywianie w wielu przypadkach nie jest regularne (ok. 50% badanych dzieci – Gacek, 2012). Łącząc owe niekorzystne nawyki z ograniczeniem zainteresowania choćby spontaniczną aktywnością ruchową, otrzymujemy stały przyrost masy ciała.

Badaniem skali i skutków otyłości wśród dzieci i młodzieży zajmuje się wiele instytucji. Do najważniejszych z nich należą: Centrum Zdrowia Dziecka (CZD), Instytut Matki i Dziecka (IMiD) oraz Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) -> realizuje program  POL-HEALTH, tj. Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej. Ponadto problem ten jest dostrzegany i coraz częściej nagłaśniany przez media.

image 3 - Akcja - “Zwalczanie otyłości wśród dzieci i młodzieży”

Naukowcy podają, że w zakresie nadwagi i otyłości polska młodzież (tyczy się to zarówno dziewczynek jak i chłopców) jest w czołówce światowej. Szacuje się, że problem nadmiaru masy ciała dotyczy około 20% dzieci w wieku szkolnym.  Podają, że powodowane nadwagą i otyłością koszty całkowite, bezpośrednio związane z leczeniem, jak i pośrednie wynikające z absencji chorobowej i mniejszej produktywności, sięgają już 3 proc. PKB. Lekarze z CZD podkreślają, że ów problem ma szczególną wagę dla przyszłych pokoleń, gdyż właśnie w dzieciństwie programujemy apetyt i przyszłość zdrowotną naszych pociech. Badania wskazują, że 70–80% młodzieży z otyłością stwierdzoną w okresie dojrzewania stanie się otyłymi dorosłymi, z dużym ryzykiem wystąpienia wielu powikłań: choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu 2, czy zespołu metabolicznego skutkującego: hiperinsulinemią, hiperglikemią, hiperlipidemią a także niektórych postaci nowotworów: raka piersi, jelita grubego czy pęcherzyka żółciowego.

Nie ma zatem wątpliwości, że istnieje ogromna potrzeba poszukiwania i realizacji skutecznych działań, które pozwolą wyhamować niekorzystne trendy związane z problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Portal jedzdobrze.pl uwzględnił, że na świadomość danej osoby związaną z odżywianiem i jego skutkami bardziej skutecznie niż wiedza ogólna wpływa wiedza o prawidłowości własnego odżywiania tej osoby. Dlatego został opracowany i udostępniony nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym program DrDietman. Umożliwia on szybkie wykonanie profesjonalnej analizy odżywiania i wskazanie jakie występują w nim nieprawidłowości, w szczególności te sprzyjające przybieraniu na wadze.

Sprawdź czy odżywiasz się zdrowo

Program prezentuje analizy wykonane w przystępnej i przemawiającej do użytkownika formie graficznej, dzięki czemu ocena prawidłowości odżywiania widoczna jest na jeden rzut oka. Użytkownik od razu widzi, co w jego odżywianiu sprzyja tyciu. Może wykonywać proste symulacje polegające na wykreślaniu określonych produktów z jadłospisu i dopisywaniu do niego innych. Pozwoli to na dowiedzenie się jak można korzystnie poprawić swoje odżywianie i ograniczyć tycie.

DrDietman dla szkół!

Specjalna wersja Programu DrDietman umożliwia wpisywanie jadłospisów przez stołówki żywiące dzieci i młodzież (stołówki przedszkoli i szkół).

Dany jadłospis może być importowany na osobiste konto ucznia lub przedszkolaka. Dzięki temu rodzice i starsi uczniowie mogą bez wysiłku ocenić jakość żywienia realizowanego przez daną stołówkę. Co więcej mogą sprawdzić czym uzupełnić pożywienie w danym dniu, aby było możliwie najkorzystniejsze.

Uczniowie mogą również symulacyjnie dopisywać do jadłospisu z danego dnia produkty szczególnie sprzyjające tyciu (słodycze, słone przekąski czy produkty typu fast-food) i na autorskim wykresie zwanym kalografem zapoznać się z sugestywną prezentacją wpływu ich spożywania na niezamierzony wzrost masy ciała.